[Tibia 8.60] Karmia Datapack
Miłego czytania!

[Tibia 8.60] Karmia Datapack
#1
Karmia Datapack 8.6

 

[Obrazek: blQwzcV.png][Obrazek: Yph26sk.png]

- Mo??liwa p??atno???? bankowa! Nie b??dziesz musia?? nosi?? przy sobie ??adnej got??wki by kupi?? potrzebne suple czy amunicj??!

<div>- System boss??w!
 
[Obrazek: Iu0u9hR.png]
</div>
- Ka??da osoba, kt??ra zada??a dmg jakiemukolwiek bossowi otrzymuje sw??j w??asny loot, kt??ry znajdzie w depozycie.

- Dodane diamond arrows, znane z najnowszej tibi.

- Cast System, War System

- Brak mo??liwo??ci atakowania graczy przy otwartej r??czce.

[Obrazek: xQrmAcd.png]

 

- Informacja przy podgl??dzie na gracza w jakiej jest gildi oraz ile ma cz??onk??w a tak??e ile jest aktualnie online cz??onk??w.

<div>- Atakowanie si?? wzajemnie mob??w(wystarczy doda?? do mob.xml linijk?? przyk??ad w pliku aggesive wolf.xml):

<pre class="_prettyXprint">
<enemies><enemy name="Deer"/></enemies>
</pre>
Wi??cej screen??w..

[Obrazek: c06dDv9.png][Obrazek: gklrjos.png][Obrazek: OjayheU.png][Obrazek: K7qNYe1.png]


</div>
 

Odpowiedz
#2
No niby jest ale tam bazy danych nie ma
Odpowiedz
#3
Cytat:No niby jest ale tam bazy danych nie ma
 

W po??cie na samym pocz??tku masz linki, znajduje si?? tam r??wnie?? do bazy danych.

Od czasu do czasu wchodz?? na forum, je??li kto?? mia??by jaki?? problem z datapackiem albo jakie?? pytanie to ??mia??o.
Odpowiedz
#4
Cytat:W po??cie na samym pocz??tku masz linki, znajduje si?? tam r??wnie?? do bazy danych.

Od czasu do czasu wchodz?? na forum, je??li kto?? mia??by jaki?? problem z datapackiem albo jakie?? pytanie to ??mia??o.

 

mordo ta baza cos nie trybi
Odpowiedz
#5
Co za problem zrobi?? now???
Odpowiedz
#6
Cytat:Co za problem zrobi?? now???
Jesli sie pisze ze baza danych to chyba powinna byc dobra Denz ;D
Odpowiedz
#7
Bo jest dobra :p napisz w osobnym temacie jaki masz b????d a pomog??
Odpowiedz
#8
Nie rozumiem, wszystko poskladalem na debian 9. Data pack nie pasuje do silnika, bledy od action po xml z funkcjami i skryptami.

np. mamy w npc script="data/npc/script/defalud.lua"

Silnik czyta Script="defalud.lua"

 

Jak to udupi??? Ka??dy plik edytowa??? xD

Odpowiedz
#9
@[member='Svira'] napisz osobny w??tek

https://ots.org.pl/forum/17-pomoc-z-ot/

Ch??tnie ci pomog??, nie zapomnij wypisa?? b????d??w, bym wiedzia?? jak mam ci pom??c.

SPECIAL INFO - 30.04.2020

https://pastebin.com/J0KLAq2E

Perfekcyjna i darmowa pomoc poprzez:

Discord: Evor#4670

Odpisuję raz w tygodniu. (Rozpoczęcie rozmowy od wysłania zaproszenia).
Odpowiedz
#10
Mapa: https://mega.nz/#!OBxUWabL!TBxezcFdxpdv3...MBZdx6n7Bo

Nowy link bez pliku rozruchowego, ze wzgl??du na szalej??ce antywirusy: https://mega.nz/#!rZ5WxayZ!RjIrrf_7OHdR9...nrF8qqXu6U

Odpowiedz
#11
Hej, jestem administratorem serwera karmia-ots.pl skad masz te pliki, sa troche przerobione widze ale skad masz podstawe cale moje mapy i wrzucasz to bez pytania o pozwolenie.

Odpowiedz
#12
Ot???? mog?? ci szybko odpowiedzie?? na twoje pytanie. Niestety b??dzie to te?? pytaniem.

Czy wszystkie tworzone serwery tibijskie (OTS) s?? twoim zdaniem w 100% legalnie postawione?

Ot???? odpowied?? brzmi nie, mamy prawo do wstawienia "twoich" - (twoich jak i moich, jego, jej, ich etc) na forum takie samo prawo obowi??zuje ciebie przy stawianiu serwera.

Prawo odno??nie praw autorskich ??amiemy mniej od ciebie. Pliki zosta??y tutaj przes??ane co jest sklejk?? skrypt??w dodanych do datapacku z usuni??tymi nie przez nas stopkami.

Og??lnie ??eby wyj???? z opresji i wyja??ni?? dlaczego ??amiemy przepisy mniej od os??b stawiaj??ce serwery mog?? powiedzie?? tyle, ??e je??li u??ywasz co najmniej jednej grafiki w oryginalnym Tibia.spr ??amiesz prawa autorskie firmy CipSoft, tak samo jest z klientem tibii posiadaj??cego to samo t??o w pliku .pic.

??eby?? m??g?? potwierdzi??, ??e jest to tw??j datapack i rzuca?? nam aluzje musia??by?? si?? nie??le nag??owi??, nie wiem czy wiesz... ale sam G??sior jest w po??owie nie legalny a przez to tylko, ??e orygina?? jest robiony na podobizn?? tibia.com co jest plagiatem.

Polecam zasi??gn???? troszk?? wiedzy temat prawa i dopiero troszczy?? si?? o swoj?? w??asno???? na forach spo??eczno??ciowych / forach gier.

Mam nadziej??, ??e tw??j problem zosta?? rozwi??zany.


SPECIAL INFO - 30.04.2020

https://pastebin.com/J0KLAq2E

Perfekcyjna i darmowa pomoc poprzez:

Discord: Evor#4670

Odpisuję raz w tygodniu. (Rozpoczęcie rozmowy od wysłania zaproszenia).
Odpowiedz
#13
Cytat:Hej, jestem administratorem serwera karmia-ots.pl skad masz te pliki, sa troche przerobione widze ale skad masz podstawe cale moje mapy i wrzucasz to bez pytania o pozwolenie.
Nie musz?? Ci si?? t??umaczy?? ani pyta?? Cie o zgod??, ale odpowiem.

Pliki otrzyma??em od jakiego?? u??ytkownika z TNP jakie?? 2lata temu. Mapa by??a tak??e dost??pna w dziale Download, mog??em to samo zrobi?? i z tej z pobieralni.

Wi??kszo???? mapy zosta??a przerobiona, wi??kszo???? skrypt??w pisana w??asnor??cznie.

Tak??e mi??o by??oby aby?? pokaza?? swoj?? map??, chcia??bym por??wna?? skoro czepiasz si?? o pozwolenie XD Je??li b??dzie bardzo podobne do Twojej mapy(w co w??tpi??,chyba nie mieli??my takiej samej wizji ani talentu w mapowaniu XD) to usun?? to z internetu Smile
Odpowiedz
#14
Cytat:Mapa: https://mega.nz/#!OBxUWabL!TBxezcFdxpdv3...MBZdx6n7Bo

Nowy link bez pliku rozruchowego, ze wzgl??du na szalej??ce antywirusy: https://mega.nz/#!rZ5WxayZ!RjIrrf_7OHdR9...nrF8qqXu6U

buchaLL mo??esz jeszcze raz wrzuci?? ca???? paczk??? Dzi??ki
Odpowiedz
#15
Cytat:buchaLL mo??esz jeszcze raz wrzuci?? ca???? paczk??? Dzi??ki
Tak, naprawia??em kilka b????d??w na mapie i w skryptach dlatego link znikn???? z neta.

Doda??em te?? roshamuul, asurki i dzienny exp, loot bonus dla losowego mobka  Rolleyes

 

https://mega.nz/#!nApGwCoK!GFus3ISF8uLPA..._Ic40aMm3A

Odpowiedz
#16
Mo??na .exe poprosi???

Odpowiedz
#17
Cytat:Mo??na .exe poprosi???
https://mega.nz/#!vRgz2baT!P8vzXpKhw-2Ju...2S99sWqqDU
Odpowiedz
#18
Czy to src jest stabilne? 

Odpowiedz
#19
Na linuxie odpale?

Odpowiedz